Politiskannoncering logo

Data på alt politisk annoncering i Danmark

Her kan du se en samlet opgørelse over ALLE politikere og partiers forbrug på Facebook.

Jeg er ved at bygge lidt omJeg tænkte jeg skulle lære lidt om at kode noget mere, men men men så var der ikke så meget tid. Så der er desværre kun adgang til Månedsforbrug, Folketingsvalget 2022 og EP 2024 lige nu.

Brugt i alt og månedsforbrug

Her kan du finde data fordelt på tid, geografi og valg

Brugt i alt

Der dukker et link op på et tidspunkt

Månedsforbrug

Der dukker et link op på et tidspunkt

Valg og køn

Her kan du finde data fordelt på tid, geografi og valg

Folketingsvalget 2022 - sidste 21 dage

Der dukker et link op på et tidspunkt

Folketingsvalget 2022 - geografisk

Der dukker et link op på et tidspunkt

Forsvarsforbeholdet - sidste 21 dage

Der dukker et link op på et tidspunkt

Kommunal og regionsvalget 2021 - sidste 21 dage

Der dukker et link op på et tidspunkt

Kommunal og regionsvalget - sidste 13 uger

Der dukker et link op på et tidspunkt

Kønsfordeling

Der dukker et link op på et tidspunkt

Geografisk fordeling

Her kan du finde data fordelt på tid, geografi og valg

Brugt i alt geografisk

Der dukker et link op på et tidspunkt

Brugt per måned geografisk

Der dukker et link op på et tidspunkt

Ofte stillede spørgsmål

Eller andre diverse pointer

 • Hvad betyder alle?

  Dataen dækker over 2.500 Facebook sider. Jeg har manuelt kigget på alle Facebooksider i Danmark, som har brugt over 500 kroner

 • Hvor er dataen fra

  Facebook Ads Library

 • Det er fedt! Hvad kan jeg gøre

  Du må meget gerne følge mig på Twitter og LinkedIn - jeg har også en Substack, lægger links ovre i "Om"

 • Kan jeg få adgang til dataen

  JA! Jeg har lavet en Github med det meste inden 1. dec 2022. Hvis du mangler opdateret data så send en mail på kontakt@osted.dk

Metode

Her kan du læse om hvordan jeg har gjort. Link dukker op. Kort sagt: Hver måned henter jeg data fra Facebook og systematiserer det.

Begrænsninger

Overvejelser og grænser for dataindsamlingen

 • Ikke alle er blevet registreret

  Ikke alle politikeres Facebook sider er blevet klassificeret som værende politiske. Facebook indførte et krav om klassificering i marts 2019, så de fleste er med. Det er derfor, at der i tabellerne står “These ads ran without a disclaimer”. Facebook er blevet meget bedre til at finde politiske annoncer. Jeg finder dette ret usandsynligt, og dem som går under radaren er forsvindende små.

 • Ikke alt bliver klassificeret som politisk

  Politikerne kan godt lade være med at tilføje en ansvarsfraskrivelse, hvis annoncen ikke omhandler noget specifikt politisk. Det kunne være annoncer fra kommunalpolitikere om mere lavpraktiske ting. Har Facebook først klassificeret siden som værende politisk, er det dog svært ikke at skulle tilføje en ansvarsfraskrivelse. Finder jeg efterhånden også usandsynligt.

 • Dataen er begrænset til et bestemt timeframe

  Desværre kan man ikke vælge hvilke datoer, man skal have data fra. Det er enten 1, 7, 30, 90 dage eller livstidsforbrug. Jeg holder det til måneds og kvartalsbasis for overskuelighedens skyld. Det kan være, at jeg i en valgkamp vil hente mere specifik data ned. Dermed er der 5 dage på et år med 365 dage, som ikke kommer med i månedsopgørelsen.

 • Det er kun forbrug over 500 kroner

  Der er mulighed for, at nogen kan gå under radaren ved at sprede deres forbrug på mange mindre sider. Det anser jeg dog som værende usandsynligt, qua arbejdet det medfører, og hvad den relative gevinst vil være ved det.

 • Partiforbrug og privatforbrug er blandet

  Alle udgifter bliver tilskrevet det parti, som politikeren kommer fra. Men i mange tilfælde vil det være politikerens egne penge. Derfor er opgørelsen et resultat af fuldstændig spredt forbrug og styring. Det betyder, at man ikke kan sige, at det for eksempel er “Liberal Alliance”, som har brugt pengene. Det er blot en akkumulering af alle i Liberal Alliances forbrug. Man kan dog stadig holde øje med, hvem der er de store forbrugere inden for partierne.

 • Folketing vs kommunal vs EU

  I samme boldgade som nummer 5. Men alt forbrug er samlet på tværs af “lag”.

 • Jeg har lavet en fejl

  Jeg kan have misset nogen i min manuelle gennemgang. Derfor må du meget gerne kontrollere i tabellen ovenover.